Tillykke med optagelsen på medicin ved Københavns Universitet

Tillykke med optagelsen på Medicin. Dette års rustur ligger d. 18.-24. august 2017 hvor alle vinterstartere og sommerstartere opfordres til at tage med. Dette er således en fælles rustur for både vinterstartere og sommerstartere, der begynder på Medicinstudiet ved Københavns Universitet.

Der afholdes også en afsluttende fest på Panum for alle rustursdeltagere; lørdag d. 26 august. Husk at sætte kryds i kalenderen!

På denne hjemmeside kan du læse om rusturen, og du kan finde kontaktinformation på dine vejledere. Hvis du har nogen spørgsmål, eller ikke har nået at tilmelde dig inden fristen, skal du ikke holde dig tilbage fra at kontakte os.

OBS.: Der er flere der har skrevet de ikke kan finde deres holdnummer. Hvis dette ikke fremgår af ovenstående, kontakt da Studieservice centeret.